Wow !!หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท.....

การอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้งานรถโฟล์คลิฟท์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พนักงานในด้านการขนย้ายและงานที่ต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ทำนั้นต้องขับรถเป็น และแน่นอนว่าแม้มันจะดูเหมือนขับง่ายแต่ว่า เพราะใช้ในการยกของขนของเท่านั้น แม้ว่ารถยก (Fork Lift) นี้จะขับง่ายยังไงมันก็ต้องมีความชำนาญจริง ๆ ก่อนการขับจะต้องได้รับอนุญาตพร้อมการผ่านอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์มาด้วย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทุกอย่างต้องมีหลักการเพราะเราจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้การอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญที่ทางบริษัท

 โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญจัดให้พนักงานได้รับการอบ เพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าและตัวของพนักงานขับรถเอง โดยสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นั้นก็มีหลายอย่าง ซึ่งก็เป็นคุณสมบัติหลักของคนที่ทำหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์เลย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของตัวรถโฟล์คลิฟส์ ทำให้เกิดทักษะในการขับรถโฟล์คลิฟท์มากขึ้นและขับรถอย่างถูกวิธี ขับรถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้อย่างปลอดภัย มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของตัวรถยกและการรักษา สร้างความมั่นใจ และมีความละเอียดรอบคอบ

 ในการปฏิบัติงานกับรถโฟล์คลิฟท์หลังจากที่ผ่านอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์มาแล้วทุกคนจะมีความสามารถมากขึ้นและรู้หลักในการขับรถยกอย่างถูกต้องเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งมีความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย ..
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.