ด่วน!!!หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ

งานอับอากาศ หรือ Confined space หมายถึง งานที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา เป็นต้น ซึ่งงานลักษณะนี้เราจะว่ามีการเสียชีวีตอยู่ด้านในอยู่เป็นระยะตามหน้าหนังสือพิมพ์ สาเหตุก็มาจากการขาดอากาศหายใจบ้าง สูดก๊าซพิษเข้าไปเกินขนาดบ้าง หรือเกิดการระเบิดลุกไหม้บ้าง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ในการทำงานที่ถูกต้องกับงานอับอากาศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถขอผู้ปฏบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น บริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.