แผนอบรม จป.เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และ จป.ระดับหัวหน้างาน 

  • หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)   วันที่  11 - 12  มิถุนายน  2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน                           วันที่  13 - 14  มิถุนายน  2562

                               ณ โรงแรมกระบี่รอยัล  จังหวัดกระบี่

                            *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

                            ** คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.) และ จป.ระดับหัวหน้างาน***

                                 *** 1,900.-/ท่าน ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.