รับมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการทดสอบ จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง

นางสาวเขมรัสนี จันตองสิน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม เป็นตัวแทนบริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง จาก นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เมื่อวันพฤหสับดีที่ 10 มกราคม 2562  ณ กองความปลอดภัยแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.