แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร และ ระดับหัวหน้างาน 

  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร                   วันที่  4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน            วันที่   6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

                               ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง

                            *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

                            ** จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน***

                                 *** 1,800.-/ท่าน ***

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.