แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ฯ

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และ คปอ. 

  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร               วันที่  11 - 12 กุมภาพันธ์  2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน         วันที่  13 - 14 กุมภาพันธ์  2562
  • หลักสูตรคปอ.                             วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์  2562

                               ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

                                     *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

                               ** จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน และ คปอ. **

                           *** 1,800(ทั่วไป)/1,700 (สมาชิกชมรมฯ) ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.