แผนอบรมหลักสูตรการตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน จ.ระนอง ปี2562

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง ร่วมกับ บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ฯ 

    เปิดจัดอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย(แอมโมเนีย) วิธีการจัดการ การเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมีอันตราย ในหลักสูตร การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน  รุ่นพิเศษ จ.ระนอง

 หลักสูตรการตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562

ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.ระนอง

***อัตราค่าอบรม 3,500.- / ท่าน***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.