แผนอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จ.นครราชสีมา ปี 2562

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ" 


               1.หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ     วันที่ 11 - 16 มีนาคม 2562

                                     ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล   จ.นครราชสีมา

                              ***อัตราค่าอบรม 7,000.- / ท่าน ***

                                     

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.