แผนอบรมหลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เขตพื้นที่จ.นครราชสีมา ปี 2562

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน" 
1.ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ                วันที่  25 - 26 มีนาคม 2562
2.ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ           วันที่  27 - 28 มีนาคม 2562
3.ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมวันที่  29 - 30 มีนาคม 2562
4.ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม                                      วันที่  1 เมษายน 2562

                             ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

***อัตราค่าอบรม***

ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ                  อัตราค่าอบรม 2,500.- /ท่าน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ             อัตราค่าอบรม 2,500.- /ท่าน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม  อัตราค่าอบรม 2,500.- /ท่าน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม                                        อัตราค่าอบรม 1,500.- /ท่าน

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.