แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และ คปอ. 

  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร                วันที่  18 - 19 กุมภาพันธ์  2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน          วันที่  20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • หลักสูตรคปอ.                              วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์  2562

                               ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จ.กาญจนบุรี

                                     *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

                               ** จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน และ คปอ. **

                                           *** 1,800 / ท่าน ***


 
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.