แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร และ ระดับหัวหน้างาน 

  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร                   วันที่  22 - 23 เมษายน 2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน(รุ่น1)    วันที่  24 - 25 เมษายน 2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน(รุ่น2)     วันที่ 26 - 27 เมษายน 2562

                               ณ โรงแรมพีซี พาเลซ สกลนคร จ.สกลนคร

                                     *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

                                   ** จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน***

                                        *** 1,800.-/ท่าน ***

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.