แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และ คปอ. 

  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร                   วันที่  14 - 15 มกราคม 2562
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน             วันที่  16 - 17 มกราคม 2562
  • หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ วันที่ 18 - 19 มกราคม 2562

                               ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

                                     *** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

                               ** จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน และ คปอ. **

                           *** 1,700(ทั่วไป) / 1,800 (สมาชิกชมรมฯ) ***
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.