ใหม่!!! หลักสูตรการตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน รุ่นพิเศษ จ.สระบุรี

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

    เปิดจัดอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย วิธีการจัดการ การเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมีอันตราย ในหลักสูตร การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน  รุ่นพิเศษ จ.สระบุรี

  • หลักสูตรการตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน   วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561
  • ณ โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี จ.สระบุรี

****อัตราค่าอบรม 3,500.- / ท่าน
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.