แผนอบรมจป. เขตพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน / คปอ.จป.บริหาร


  • หลักสูตรจป.หัวหน้างาน วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561
  • หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561
  • หลักสูตรจป.บริหาร  วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

 

*** อัตราค่าอบบรม ***

** บุคคลทั่วไป 1,800.- / ท่าน **

** สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 1,700.- / ท่าน**
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.