แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป ฯ ร่วมกับ ชมรมจป.จ.ลำปาง

จัดอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน และ ระดับบริหาร

  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน       วันที่  26 - 27 พฤศจิกายน 2561
  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร             วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมเอเชียลำปาง จ.ลำปาง

*** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

** จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร   1,800 /ท่าน **

 
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.