แผนอบรมจป.เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำัด

จัดอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และ คปอ. 

  • หลักสูตรจป.ระดับบริหาร        วันที่  29 - 30 ตุลาคม 2561
  • หลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน  วันที่   31ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2561
  • หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  วันที่   1 - 2 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

*** พิเศษอัตราค่าอบบรม ***

** จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน และ คปอ.  1,700 /ท่าน **




PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.