บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C)
ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2)


ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )