Slideshow Image 5
Slideshow Image 5
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
จป.ระดับหัวหน้างาน
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

      ผู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
**หลังจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ทันที**

:: ผู้เข้าอบรม ::
   พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อาทิ หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ทุกคน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
31 พ.ค.- 1 มิ.ย 59 3179 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ( จ.ฉะเชิงเทรา ) 2,300.-
2-3 มิ.ย 59 3180 ศูนย์ฝึกอบรม วี.อาร์.พี. ( จ.ระยอง ) 2,300.-
6-7 มิ.ย 59 3181 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,300.-
6-7 มิ.ย 59 3182 โรงแรมปัญจดารา (จ.นครราชสีมา) 2,300.-
7-8 มิ.ย 59 3183 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,300.-
9-10 มิ.ย 59 3184 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,300.-
13-14 มิ.ย 59 3185 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
13-14 มิ.ย 59 3186 โรงแรมรอยัล เพนนินซูลา (จ.เชียงใหม่) 2,300.-
15-16 มิ.ย 59 3187 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,300.-
16-17 มิ.ย 59 3188 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
20-21 มิ.ย 59 3189 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,300.-
20-21 มิ.ย 59 3190 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
21-22 มิ.ย 59 3191 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,300.-
23-24 มิ.ย 59 3192 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,300.-
27-28 มิ.ย. 59 พิเศษ โรงแรมมรกต ( จ.ชุมพร ) 1,800.-
29-30 มิ.ย 59 3194 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 2,300.-
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 59 พิเศษ นิคมฯปิ่นทอง ( ถ.บายพาส-ศรีราชา ) 2,300.-
1-2 ก.ค 59 3195 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,300.-
4-5 ก.ค. 59 3193 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 2,300.-
4-5 ก.ค 59 3196 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,300.-
6-7 ก.ค 59 3197 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ( จ.ฉะเชิงเทรา ) 2,300.-
11-12 ก.ค 59 3198 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,300.-
13-14 ก.ค 59 3199 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,300.-
14-15 ก.ค 59 3200 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,300.-
20-21 ก.ค 59 3201 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,300.-
21-22 ก.ค 59 3202 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
25-26 ก.ค 59 3203 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,300.-
27-28 ก.ค 59 3204 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,300.-
28-29 ก.ค 59 3205 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.    
39/9 Rama 3 Road Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand   
Telephone : 0 - 2683 - 1920 (12 Lines) Fax : 0 - 2683 - 1921 - 4 Email : pmc@pinthong-group.com    
©2013 PinthongGroup.Inc.All Right Reserved.