Slideshow Image 5
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
จป.ระดับหัวหน้างาน
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

      ผู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
**หลังจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ทันที**

:: ผู้เข้าอบรม ::
   พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อาทิ หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ทุกคน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
1-2 ธ.ค.58 2983 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,200.-
2-3 ธ.ค. 58 2980 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ( ถ.รามคำแหง ) 2,200.-
2-3 ธ.ค.58 2984 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ อมตะนคร ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
3-4 ธ.ค. 58 2981 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
3-4 ธ.ค.58 2985 ศูนย์ฝึกอบรม วี.อาร์.พี. ( จ.ระยอง ) 2,200.-
16-17 ธ.ค.58 2991 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 2,200.-
8-9 ธ.ค.58 2986 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,200.-
9-10 ธ.ค.58 2987 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,200.-
10-11 ธ.ค.58 2988 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,200.-
14-15 ธ.ค.58 2989 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
15-16 ธ.ค.58 2990 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 2,200.-
17-18 ธ.ค. 58 พิเศษ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ( ถ.วิภาวดี-รังสิต ) 2,200.-
21-22 ธ.ค.58 2992 โรงแรมหาดทอง (จ.ประจวบคีรีขันธ์) 2,200.-
21-22 ธ.ค.58 2993 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,200.-
23-24 ธ.ค.58 2994 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า (ถ.ร่มเกล้า) 2,200.-
24-25 ธ.ค.58 2995 นิคมฯปิ่นทอง ( ถ.บายพาส-ศรีราชา ) 2,200.-
11-12 ม.ค.59 2996 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,200.-
12-13 ม.ค.59 2997 อาคาร VIRGO บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
13-14 ม.ค.59 2998 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,200.-
14-15 ม.ค.59 2999 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ( จ.ฉะเชิงเทรา) 2,200.-
18-19 ม.ค.59 3000 โรงแรมชัยพัช ( จ.ขอนแก่น ) 2,200.-
18-19 ม.ค.59 3001 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
18-19 ม.ค.59 พิเศษ โรงแรมเอเซีย ( จ.ลำปาง ) 1,500.-
19-20 ม.ค.59 3002 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
20-21 ม.ค.59 3003 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,200.-
21-22 ม.ค.59 3004 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,200.-
25-26 ม.ค.59 3005 โรงแรมราชศุภมิตร R.S. Hotel (จ.กาญจนบุรี) 2,200.-
25-26 ม.ค.59 3006 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,200.-
26-27 ม.ค.59 3007 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,200.-
27-28 ม.ค.59 3008 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
28-29 ม.ค.59 3009 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,200.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.    
39/9 Rama 3 Road Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand   
Telephone : 0 - 2683 - 1920 (12 Lines) Fax : 0 - 2683 - 1921 - 4 Email : pmc@pinthong-group.com    
©2013 PinthongGroup.Inc.All Right Reserved.