โรคฉี่หนู สาเหตุ อาการ วิธีรักษาและป้องกันโรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากเชื้อปัสสาวะหนูเป็นพาหะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วที่เราเรียกโรคฉี่หนูเนื่องจากโรคนี้มักเกิดจากปัสสาวะของหนูเป็นพาหะโดยมาก แต่โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากปัสสาวะของแกะ, กระบือ, แพะ, โค หรือสุกร หรือแม้กระทั่งในสุนัขและแมวอีกด้วย วันนี้เรามาดูสาเหตุ อาการของโรค วิธีป้องกันและรักษาโรคฉี่หนูกันดีกว่า…

สาเหตุของโรคฉี่หนู
– เกิดจากการสัมผัสถูกปัสสาวะ หรือเลือด ของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรง หรืออาจสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเหล่านี้
– การรับประทานอาหารที่ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
– การหายใจสูดละอองของปัสสาวะที่มีสารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายทั้งทางจมูก ปาก หรือตา เป็นต้น
– การเกิดบาดแผลขึ้นตามร่างกาย ทำให้เชื้อสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลได้
– ผิวหนังที่แช่อยู่ในน้ำนานๆ อย่างเช่นภาวะน้ำท่วม หรือชาวนา ก็สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อนี้ได้เช่นกัน

อาการของโรคฉี่หนู
– หากติดเชื้อไม่รุนแรงก็จะมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยจะมีอาการไข้ขึ้น ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดบริเวณหลังเบ้าตาและหน้าผาก
– มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณหลัง, หน้าท้อง, น่อง, โคนขา เป็นต้น
– มีอาการดีซ่านเล็กน้อย มีจ้ำเลือดตามเนื้อตัว
– เยื่อบุตาแดง กดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ อาจมีผื่นขึ้นตามตัว
– หากมีการติดเชื้อที่รุนแรงจะส่งผลให้มีอาการตัวเหลืองขึ้น หรือดีซ่าน
– มีอาการเจ็บหน้าอก ไอมีเสมหะปนเลือดออกมา
– มีอาการหอบเหนื่อยได้ง่าย และอาจถึงขึ้นระบบการหายใจล้มเหลวง และเสียชีวิตได้ในที่สุด

วิธีการรักษาและป้องกันโรคฉี่หนู
– โดยแพทย์จะให้รับประทานยาปฏิชีวนะในการรักษา และที่สำคัญควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาให้เร็วที่สุด โดยไม่ควรเกิน 4 วันหลังเกิดอาการ
– พยายามหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ที่เป็นพาหะของโรคฉี่หนู
– หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานาน ๆ
– หลีกเลี่ยงการใช้น้ำหรือโดนน้ำจากแหล่งน้ำที่คาดว่าน่าจะปนเปื้อนเชื้อโรคนี้
– สำหรับผู้ที่ต้องทำงานย่ำน้ำเป็นเวลานานอย่างเกษตรกร หรือชาวนา ควรป้องกันโดยการสวมใส่รองเท้าบู๊ต และถุงมือ เสื้อผ้าให้มิดชิดเรียบร้อย
– หลังสัมผัสน้ำที่ต้องสงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อโรคควรรีบทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดทันทีหลังสัมผัสน้ำนั้น

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.