เกลือสินเธาว์ คืออะไร

เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือที่พบบนบก และพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น ชัยภูมิ มหาสารคราม ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี พบทั้งในรูปแบบหินเกลือและรูปแบบดินเค็ม ดินโป่ง ซึ่งพบว่าเกลือสินเธาว์มีความบริสุทธิ์ของโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) สูง แต่ไม่มีส่วนผสมของธาตุไอโอดีเหมือนในเกลือสมุทรหรือเกลือแกง ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับมาประกอบอาหาร เหมาะกับงานอุตสาหกรรมมากว่า เนื่องจากถ้านำมาประกอบอาหารจะทำให้ร่างกายขาดสารไอโอดีน ซึ่งจะทำให้เกิดโรคคอพอกและร่างกายแคระแกรน สมองเจริญเติบโตไม่ดี

ปัจจุบันมีข้อกำหนดให้มีสารเติมสารไอโอดีนในรูปของโปแตสเซี่ยมไอโอไดด์ลงในเกลือสินเธาว์ เพื่อเพิ่มสารไอโอดีนและเพื่อให้เหมาะกับการประกอบอาหาร ซึ่งเราจะคุ้นหูกันดีในชื่อ เกลือไอโอดี

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.