กทม.เตือนประชาชน ห้ามให้อาหารนกพิราบ

กทม.เตือนประชาชน ห้ามให้อาหารนกพิราบ ฝ่าฝืนโทษสูงสุดจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท
.
นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยกรณีที่ประชาชนให้อาหารนกพิราบจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นว่าเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 กรณีฝ่าฝืนให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญมีโทษ จำคุก 3 เดือนปรับ 25,000 บาท และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยกฎหมายนี้จะบังคับกับทุกสถานที่ไม่ใช่เฉพาะในสวนสาธารณะเท่านั้น
.
ด้านนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ปัจจุบัน กทม.ได้ดำเนิดการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในสวนสาธารณะทั้งหมด 37 เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญและช่วยดูแลสุขภาพอนามัยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ที่เสี่ยงได้รับเชื้อนกพิราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หากพบการให้อาหารนกพิราบให้ตักเตือนและห้ามปรามทันที

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.