ความรู้เรื่องรถเครน

ความรู้เรื่องรถเครน

แรงกดที่ขาเครน รถเครนมีหลายชนิด หลายแบบ หลายยี่ห้อ หลายประเทศ หลายสถานการณ์ หลายสภาพพื้นดิน ค่าความปลอดภัยในการเผื่อ และอีกหลายปัจจัย แต่วันนี้จะขอหยิบยกมาด้วยทฤษฎีสมัยใหม่ ในการคำนวณแรงกดขาเครนสำหรับรถเครนล้อยางจากซีกโลกฝั่งโอเชียเนีย อาจจะยาวหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ยากกว่าที่คิดนะครับ พื้นฐานของเรื่องนี้ ต้องอธิบายคร่าวๆ 4 เรื่อง เรื่องแรก ขาของรถเครนโดยส่วนใหญ่มี 4 ขา โดยล้อต้องลอยจากพื้น ห้ามรับน้ำหนัก ห้ามใช้ไม้หมอนรองหนุน ห้ามใช้อะไรมาค้ำขารถเครนไว้ไม่ให้กระดก เรื่องสอง หลักการของไม้กระดกในสนามเด็กเล่น ฝั่งที่เรานั่งขับเครน คือ ฝั่งนึงของไม้กระดก ส่วนอีกฝั่ง จะเป็นฝั่งของชิ้นงาน น้ำหนักทั้งหมดจะกดลงที่ จุดหมุนของไม้กระดก หรือพูดอีกอย่าง คือ “จุดหมุนในการยกของ” คือ “ขารถเครน” เรื่องสาม น้ำหนักกดที่เราคำนวณ คิดง่ายๆ คือ น้ำหนักของรถเครนทั้งหมด + น้ำหนักของชิ้นงาน ต่อไปจะเรียกว่า “น้ำหนักกดรวม” เรื่องสี่ พื้นฐานของการคำนวณ ต้องยึดหลักว่า อยู่ในระดับน้ำทะเล 0 องศา ถ้ายังไม่เข้าใจ กลับไปอ่านซ้ำใหม่ แล้วนึกภาพตามครับ ถ้าเข้าใจแล้ว มาต่อเลยครับ จะสอนการคำนวณของจริงกันแล้ว
วิธีการคำนวณมีขั้นตอนดังนี้ครับ หนึ่ง, เอา “น้ำหนักรวม” (น้ำหนักรถเครน + น้ำหนักชิ้นงาน) เป็นตัวตั้ง สอง, แรงกดของขารถเครนข้างที่ใกล้ชิ้นงาน ให้คิดข้างละ 75% ของน้ำหนักกด ส่วนข้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชิ้นงาน ให้คิดข้างละ 50% สาม, เอาจำนวนพื้นที่หารน้ำหนักในแต่ละข้าง เราจะได้น้ำหนักแรงกดต่อพื้นที่ ไปเปรียบเทียบกับ วิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่คำนวณไว้ ยกตัวอย่างเช่น รถเครนน้ำหนัก 96 ตัน น้ำหนักถ่วง 135 ตัน ยกของ 49 ตัน ใช้แผ่นเหล็กแบบ 2ม. X 2ม. ขารถเครนแต่ละข้างรับน้ำหนักที่เท่าไหร่ น้ำหนักรวม คือ 96 + 135 + 49 ตัน = 280 ตัน จำนวนพื้นที่ คือ 2ม. X 2ม. = 4 ตารางเมตร ขารถเครนข้างฝั่งที่ยกของคำนวณที่ 75% 280 x 0.75 = 210 ตัน
แรงกดต่อตารางเมตร คือ 210ตัน/4ตารางเมตร = 52.5 ตันต่อตารางเมตร ขารถเครนข้างฝั่งตรงข้ามคำนวณที่ 50% 280 x 0.5 = 140 ตัน แรงกดต่อตารางเมตร คือ 140ตัน/4ตารางเมตร = 35 ตันต่อตารางเมตร

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.