ความสำคัญของ กิจกรรมTeam Building ต่อองค์กร

Team Building เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)เป้าหมายของการ

สร้าง Team Building มี 4 อย่างก็คือ
1. ทำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายให้ตรงกัน

2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพอันดี

3. ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ให้หมดไป

4. ร่วมกันหาหนทางสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน

ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงทำให้กิจกรรม Team building เกิดขึ้นภายในองค์กรเราพบว่าในบางองค์กร มีการกำหนดไว้เลยเป็นสูตรตายตัวว่าแต่ละปี จะต้องจัดกิจกรรม Team Building ในองค์กร 1 ครั้งรูปแบบของกิจกรรม Team Building มีรูปแบบได้หลากหลายตามที่องค์กร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ ผมขอยกตัวอย่างให้ชม ดังนี้1. การทำกิจกรรมในห้องสัมมนา เป็นกิจกรรมเบาๆ เน้นความคิด ความสนุก2. การทำกิจกรรมในสถานที่กลางแจ้ง เป็นกิจกรรมหนัก เน้นความอดทน ความตื่นเต้น ความไว้วางใจ ความเข้าใจ อย่างเช่น การเข้าฐานกิจกรรม หรือการฝึกในค่ายทหาร3. การทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น การขับรถเพื่อเล่นเกมส์สะสมแต้ม ที่เรียกว่า Car Rally หรือการเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน แล้วผจญภัยตามแผนที่ที่กำหนดไว้ หรือการมอบหมายภารกิจให้ร่วมกันทำจนบรรลุผล

สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม Team Building นั้นจำเป็นต้องมีการ
1. รู้จักเพื่อนร่วมทีมทุกคน

2. รู้จักบทบาทของผู้นำ และผู้ตาม (สลับกันในเเต่ละภารกิจได้)

3. เข้าใจจุดหมายร่วมกัน

4. ทุ่มเทร่วมกัน เพื่อไปสู่จุดหมาย

5. แลกเปลี่ยน มุมมอง ความคิด วิธีการของทุกคน

6. สรุปทางออกที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกัน

7.แก้ปัญหา/อุปสรรค ร่วมกัน

8. เข้าใจมุมมองของผู้อื่น เข้าใจความต่างของแต่ละบุคคล

9. ขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคลทิ้งไป

10. สรุปการเรียนรู้ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาสู่การดำเนินการต่อไป

ดังนั้น การทำ Team Building ที่คุ้มค่าและเห็นผล นั้นมันมิใช่แค่หยุดงานแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดร่วมกัน มีปาร์ตี้ร่วมกัน แต่การจัด Team Building ที่เหมาะสมนั้น จำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย

สามารถติดต่อจัด Team Building ได้ที่นี้

https://www.facebook.com/pmcevent/

☎️ : 02-416-9779 (12คู่สาย)

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.