การประเมินภาวะสุขภาพ ด้วยตัวลูกจ้างเอง ( ดัชนีมวลกาย )

 

          ภาวะสุขภาพอนามัยของลูกจ้างที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการเจ็บป่วย การหยุดงาน งานเสีย / การแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด วิธีการให้ลูกจ้างมีความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพด้วยตัวลูกจ้างเอง  เราสามารถใช้ตัวชีวัดภาวะสุขภาพที่นิยมใช้กันบ่อยที่สุดคือค่า BMI

BMI ย่อมาจากคำว่า Body Mass Index ( ดัชนีมวลกาย )

          ค่า MBI ใช้บ่งชี้ภาวะความอ้วน / ผอมของตัวลูกจ้าง  ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เพื่อดูอัตราเสี่ยง
การเกิดโรคต่าง ๆ ถ้าค่าที่คำนวณได้มากหรือน้อยเกินไป

ค่า BMI ที่ได้มากกว่าปกติ : โรคที่มักจะเกิดขึ้น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด
นิ่วในถุงน้ำดี

ค่า BMI ที่ได้น้อยกว่าปกติ : โรคเกี่ยวกับภาวะการติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งบางชนิด

ค่า BMI ( ดัชนีมวลกายปกติ ) = 20.00 – 24.99 กก./ตรม.

การคำนวณ BMI = น้ำหนัก / สูง 2 

สมมุติว่า   น้ำหนัก 67 กก. สูง 175 ซม. 

             67/1.75 2 = 21.87 กก. / ตรม.

ผลลัพธ์   ดัชนีมวลกายปกติ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.