การหนีไฟอาคารสูง

                 คนทำงานที่อาศัยอยู่บนอาคารสูง หรือมีที่ทำงานอยู่บนตึกสูง คงได้ทำการฝึกซ้อมหนีไฟ โดยหนีออกมาทางบันไดหนีไฟอยู่บ่อยครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเอาตัวรอด ได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อย่างไม่คาดคิด ทราบหรือไม่ว่าอาคารสูงหลายๆ โครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัยไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยทำให้การอพยพออกจากอาคารเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งเกิดจากการออกแบบอาคารไม่ถูกต้องจึงทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตขณะทำการอพยพ สาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากอัคคีภัยส่วนมากเกิดจากการต่อเติมดัดแปลงอาคาร และการใช้อาคารผิดประเภท เพราะความไม่เข้าใจในเรื่องของอัคคีภัยจึงมีการนำวัสดุที่ติดไฟมาเป็นส่วนประกอบของอาคาร หรือนำก๊าซไวไฟมาใช้ภายในอาคาร

               “ เส้นทางการหนีไฟ ” มักจะเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงเสมอเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เรามักจะได้ยินข่าวว่าประตูทางเข้าทางหนีไฟไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เมื่อเข้าไปแล้วมีสิ่งของวางกีดขวาง มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และเมื่อหนีไฟตามบันไดหนีไฟไปถึงพื้นราบแล้ว ปรากฏว่าประตูไม่สามารถเปิดออกได้ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นเป็นประจำ

                การอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนที่ติดอยู่ในเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย นอกจากเส้นทางการหนีไฟของตัวอาคารแล้ว การตัดสินใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน โดยช่วงเวลาในการตัดสินใจนั้น โดยปกติทั่วไปแล้วคนเราจะไม่กระทำการใดๆ โดยขาดสติยั้งคิดถ้าหากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเช่น  กรณีการเกิดอัคคีภัยที่จำเป็นจะต้องอพยพผู้คนจำนวนมากจำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรฝึกซ้อมวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นต่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.