ประวัติศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า(ตอนที่ 1)

บทความวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  

                ในสมัยแรก ๆ มนุษย์รู้ว่าไฟฟ้า เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้องและฟ้าผ่า ที่ดูเหมือนว่าวิ่งลงมาจากฟ้าและมีอำนาจในการทำลายได้  นับเป็นเวลานานที่มนุษย์ไม่สามารถให้คำอธิบายความเป็นไปที่แท้จริงของไฟฟ้าจนกระทั่งมนุษย์สามารถประดิษฐ์สายล่อฟ้าไว้ป้องกันฟ้าผ่า

ไฟฟ้าที่พวกเรากำลังใช้ประโยชน์นี้  “ใครกันนะเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้า  

                เมื่อ 2500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ชนพวกติวตันที่อาศัยอยู่แถบฝั่งแซมแลนด์ของทะเลบอลติกในรัสเซียตะวันออกได้พบหินสีเหลืองชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็จะมีประกายคล้ายทอง คุณสมบัติพิเศษของมันคือ เมื่อโยนลงในกองไฟมันจะสุกสว่างและติดไฟได้เรียกกันว่า อำพัน ซึ่งเกิดจากการทับถมของยางไม้เป็นเวลานานๆ               

                อำพัน     ถูกนำมาเป็นเครื่องประดับและหวี เมื่อนำแท่งอำพันมาถูด้วยขนสัตว์จะเกิดประกายไฟขึ้นได้และเมื่อหวีผมด้วยหวีที่ทำจากอำพันก็จะมีเสียงดังอย่างลึกลับและหวีจะดูดเส้นผมเหมือนว่าภายในอำพันมีแรงลึกลับอย่างหนึ่งซ่อนอยู่

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.