จป. คืออะไร?

คำถามที่ว่า จป. คืออะไร คงจะเป็นคำถามและข้อสงสัยของนายจ้างหรือใครหลายๆคนที่เพิ่งจะเข้าสู่ระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ จึงจะขออธิบายชี้แจงให้เข้าใจถึงความหมายของ จป. และความเป็นมาของ จป.ให้ทุกคนได้รับรู้กัน

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.