- ความสำคัญของการซ้อมหนีไฟ
ปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรงของโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นกับที่ใด ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุ่นแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ นั้นจึงเป็นที่มาของบทความนี้ การซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะซ้อมหนีไฟปีละ 2ครั้ง หรือ6เดือนครั้ง และไม่ใช้แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น บางบริษัทยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วัตถุประสงค์ของการซ้อมหนีไฟ 1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ 2.เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 3.เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ 4.เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ข้อแนะนำในการซ้อมหนีไฟ 1.รู้จัดจุดรวมพล 2.แนะนำป้ายเซฟตี้ ป้ายเส้นทางหนีไฟ ให้กับพนักงานรับรู้ 3.แนะนำให้พนักงานได้รู้ถึงบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟ 4.แนะนำข้อปฏิบัติในการหนีไฟตามช่องทางหนีไฟต่างๆ 5.แนะนำการใช้งานถังดับเพลิง 6.ซ้อมขั้นตอนการหนีไฟ ขั้นตอนการหนีไฟ 1.จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ เปิดเสียงกริ่งเตือนภัย 2.อพยพพนักงานทุกคนมายังจุดรวมพล ยังช่องทางต่างๆ 3.สำรวจเพื่อนพนักงาน และปฐมพยาบาล สุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือการอย่าวางสิ่งของขวางเส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ และต้องหมั่นตรวจเช็คเส้นทางหนีไฟเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางนั้นใช้งานได้
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.