คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)

อุปกรณ์ช่วยยกในงานเครนนั้นสำคัญไฉน

บทความ
วิ

ดัชนีชี้อันตรายของสารเคมี

ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยในหน้าฝน

การประเมินภาวะสุขภาพ ด้วยตัวลูกจ้างเอง

ภาวะสุขภาพอนามัยของลูกจ้างที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

4 As สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรควบคู่กับด้านธุรกิจ

ที่มาและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเป็น จป. ระดับต่าง ๆ

ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้าน

ความหมายของคำว่า จป.

จป.เกี่ยวอะไรกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานประกอบกิจการใดบ้างที่ต้องมี จป.

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549

ที่ตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2)
27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Phone 0 - 2416 - 9779 (12 คู่สาย) โทรสาร : 0 - 2417 - 0154 - 9