ปิ่นทองกรุ๊ปเปลี่ยนแปลงเลขเลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ด้วยบริษัทกลุ่ม P.M.C จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง เลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากเดิม 81/109 หมู่ 1 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น 27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562

#

เลขที่ตั้งสำนักงานใหม่

27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ